Over

WikiLift.NL is het enige online kennisplatform expliciet gericht op lifteigenaren die grip willen krijgen en houden op de exploitatie van hun lift.

Wikilift.nl is ontwikkeld op basis van decennia lange ervaringen van de adviseurs van PÉRON Liftadvies

PÉRON Liftadvies is opgericht in 2002 om onafhankelijke waarde te brengen in de liftenwereld. En wel zodanig dat er balans aan de onderhandelingstafel ontstaat tussen lifteigenaren en liften branche. Voor de positie van PÉRON Liftadvies hebben we bewust gekozen om altijd te opereren aan de lifteigenaarszijde. Zodat de onafhankelijkheid optimaal gewaarborgd blijft.

Kijk op www.peron.nl voor het profiel van onze organisatie.

Omdat we over jarenlange praktische ervaringen beschikken krijgen we zeer vele vragen voorgelegd waarop we antwoorden hebben geformuleerd. Waarvan een groot deel op beperkte schaal kon worden gedeeld. Met die kennis van zaken hebben we nu een platform gecreëerd. En WikiLift.nl biedt het een opleidingscentrum voor iedereen die inkoop van liftonderhoud op professionele wijze wil doen.

Met dit platform kunnen we met ons team nu ook voor kleinere organisaties bereikbaar zijn. Wanneer een lift een relatief kleinere waarde heeft dan de gemiddelde liftinstallatie is het verkrijgen van advies niet zo eenvoudig. Juist voor die doelgroep hebben we WikiLift.nl ook opgericht. Zodat je niet gelijk geconfronteerd wordt met hoge kosten. Maar zeker voor die organisaties die niet bekent zijn met daadwerkelijk onafhankelijk advies, is de drempel verlaagd om eenvoudig kennis te maken met zoveel waardevolle informatie.

Omdat de dienstverlening van PÉRON Liftadvies niet voor iedere lifteigenaar kan worden geboden, vinden we het toch noodzakelijk dit beschikbaar te maken. Opdat ook dan de balans aan de onderhandelingstafel kan worden verbeterd.

Met een team van doorgewinterde professionals bieden we onafhankelijke kennis en leiden we je op tot goede onderhandelaar. Inkoop van liftonderhoud wordt beheersbaar en brengt plezier. Zodat de gebruikers ook met plezier de lift kunnen blijven gebruiken.

 

WikiLift & PÉRON Liftadvies = essentiële ondersteuning voor lifteigenaren die grip willen op liftbeheer.

 

Péron van Stralen en het team van Wikilift.nl & PÉRON Liftadvies.

 

Comments are closed.

Wikilift is een product van PÉRON Liftadvies